Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet. Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som av ulike årsaker har behov for å tilkalle hjelp

Hvordan fungerer ordningen?

  • Før montering av alarm utfører helsepersonell og vaktmester en faglig og teknisk kartlegging og vurdering for å finne hvilke løsninger som fungerer best for deg. 
  • Alarmen kobles til alarmtelefonen ved hjemmetjenesten, og man når helsepersonell ved å utløse alarmen.
  • Det er en forutsetning at en har fasttelefon eller at man oppretter et nytt mobiltelefonabonnement. Vaktmester kan være behjelpelig med dette. 
  • Du må være i stand til å bruke trygghetsalarmen etter hensikten
  • Misbruk medfører inndragelse av trygghetsalarmen.

 

Hvordan søker jeg?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB) 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

 

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Hjemmetjenesten

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

 

Priser

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 200 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 210 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 70
Middag med utkjøring 100 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 140 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 71 52 26 80
Mobil 902 75 361
Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 64 75 24
Mobil 904 10 657
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure