Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet. Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som av ulike årsaker har behov for å tilkalle hjelp

Hvordan fungerer ordningen?

  • Før montering av alarm utfører helsepersonell og vaktmester en faglig og teknisk kartlegging og vurdering for å finne hvilke løsninger som fungerer best for deg. 
  • Alarmen kobles til alarmtelefonen ved hjemmetjenesten, og man når helsepersonell ved å utløse alarmen.
  • Det er en forutsetning at en har fasttelefon eller at man oppretter et nytt mobiltelefonabonnement. Vaktmester kan være behjelpelig med dette. 
  • Du må være i stand til å bruke trygghetsalarmen etter hensikten
  • Misbruk medfører inndragelse av trygghetsalarmen.

 

Hvordan søker jeg?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

 

 

Priser

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 250 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 210 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 72
Middag med utkjøring 102 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 145 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned

Kontaktinformasjon

Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 902 75 361
Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 904 10 657
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 481 36 293

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure