Priser hjemmetjenester

Alle priser er inkl. merverdiavgift. Arkivsak: 2017/1411, vedtatt av kommunestyret i sak 65/17 den 20. desember 2017.

Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 200 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 205 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 70
Middag med utkjøring 100 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 135 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte

 

Praktisk bistand

Praktisk bistand
Gruppe Inntekt Abonnementpris Timepris Utløser abonnement
1 Under 2G 205 (1) 205(1) Umiddelbart
2 2G-3G 1200 300 Etter 4 timer/måned
3 3G-4G 1500 300 Etter 5 timer/måned
4 4G-5G 1800 300 Etter 6 timer/måned
5 Over 5G 2400 300 Etter 8 timer/måned