Priser hjemmetjenester

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 200 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 210 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 70
Middag med utkjøring 100 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 140 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Praktisk bistand

Praktisk bistand
Praktisk bistand
Gruppe Inntekt Abonnementpris Timepris Utløser abonnement
1 Under 2G 210 (1) 210 (1) Umiddelbart
2 2G-3G 1200 300 Etter 4 timer/måned
3 3G-4G 1500 300 Etter 5 timer/måned
4 4G-5G 1800 300 Etter 6 timer/måned
5 Over 5G 2400 300 Etter 8 timer/måned
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.