Priser hjemmetjenester

Praktisk bistand

Praktisk bistand
Gruppe Inntekt Abonnementpris Timepris Utløser abonnement
1 Under 2G 210 (1) 210 (1) Umiddelbart
2 2G-3G 1400 350 Etter 4 timer/måned
3 3G-4G 1750 350 Etter 5 timer/måned
4 4G-5G 2100 350 Etter 6 timer/måned
5 Over 5G 2800 350 Etter 8 timer/måned
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.