Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Hvem kan motta hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Lurer du på om kvalifiserer til hjemmesykepleie? Ta kontakt med hjemmetjenesten for å få et hjemmebesøk. Det er ditt behov som avgjør om du kan motta tjenesten.

Skrives en ut fra sykehuset, og har behov for hjemmesykepleie, tar vanligvis sykehuset kontakt med hjemmetjenesten. 

Blir du akutt syk i hjemmet - ta kontakt med fastlege eller legevakt. 
 

Hvordan søker du?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Hva kan vi hjelpe til med?

  •  Personlig hygiene
  •  Stell og pleie ved sykdom/skade
  •  Administrering av medisiner forordnet av lege
  •  Sårskift
  •  Blodprøver ordinert av lege

Hjemmetjenesten er ikke en erstatning for fastlege ved enkle prosedyrer som fjerning av sting, blodprøver, bandasjeskift  o.a, dersom man uten hinder kan komme seg til legekontoret med taxi eller annen transport.

 

Annen nyttig informasjon

  • Hjemmetjenesten formidler også kontakt med andre deler av helsevesenet ved behov
  • Hjemmetjenesten har døgnvakt
  • Hjemmesykepleien har jevnlig studenter, lærlinger, elever eller vikarer på opplæring, og du må være forberedt på at hjemmetjenesten har med seg disse ved besøk hos deg
  • Hjemmetjenesten sine ansatte har taushetsplikt.
  • Hjemmesykepleie er gratis

 

 

Kontakt

 

Hjemmetjenesten i Aure er delt i to soner.

 

Hjemmetjenesten Nord

 

Sone Nord er geografisk begrenset til gamle Aure kommune.

Hjemmetjenesten Nord kan kontaktes på 48 22 17 43  eller 97 03 23 53 

Hjemmetjenesten Nord har rapport fra kl. 08.00 - 08.30 hver morgen og kan i dette tidsrommet ikke nås på telefon, men ved akutt behov for hjelp kan vi kontaktes på tlf.: 970 32 353.

Besøksadresse: Aure Helsesenter (sokkel),  Skoganvegen 54, 6690 Aure

 

Hjemmetjenesten Sør

 

Sone sør er geografisk begrenset til gamle Tustna kommune.

Hjemmetjenesten Sør kan kontaktes på 90 27 53 61 eller 91 59 00 73

Besøksadresse: Gullstein omsorgsboliger, Tømmervågveien 2481, 6590 Tustna

Tustna Helse- og omsorgssenter: 93 06 21 47

Kontaktinformasjon

Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 902 75 361
Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 904 10 657

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure