Hjemmerehabilitering

Hjemmerehabilitering er for deg som har gjennomgått et akutt funksjonsfall på grunn av sykdom eller skade. 

Hjemmerehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt. Hjemmerehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

 

Hva får du?

Hjemmerehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og ansatte i hjemmetjenesten. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål. Du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode. Målet er at du skal få best mulig funksjon, at du skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Det tverrfaglige teamet har interne møter hver uke.

 

Hvem får hjemmerehabilitering?

Du kan ha nytte av hverdagsrehabilitering nylig har gjennomgått et funksjonsfall på grunn av sykdom eller skade.

 

Hva koster det?

Hjemmerehabilitering er gratis

 

Hvordan søker du om hjemmerehabilitering?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om nødvendig helsehjelp i form av hjemmerehabilitering, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Hjemmetjenesten

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

Rehabiliteringsplan

 

Les Aure kommunes rehabiliteringsplan her:

 

Kontaktinformasjon

Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 71 52 26 80
Mobil 902 75 361
Åse Kalvik
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 71 64 75 24
Mobil 904 10 657
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure