Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for personer med sterkt nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse?

Personer med sterkt nedsatt funksjonsevne med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet.

  • Du må være under 67 år
  • Du må ha langvarig behov, behov utover 2 år, for personlig assistanse
  • Du må ha et tjenestebehov på minst 32 timer per uke, men kan ha rett dersom tjenestebehovet ditt er minst 25 timer per uke.

Pasienten innehar gjerne arbeidslederrollen og påtar seg ansvar for organisering og innhold i tjenesten.

Målet er at du får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterkt nedsatt funksjonsevne. Dersom du helt eller delvis, ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan noen i ditt nettverk ha denne funksjonen hvis du selv ønsker det.
 

Hvordan søke om brukerstyrt personlig assistanse?

 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om BPA, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB) 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

 

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Hjemmetjenesten

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

Kontaktinformasjon

Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 481 36 293

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure