Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

Både kommunalt ansatte og privatpraktiserende tar imot henvisning til fysioterapibehandling.

Kommunalt driftstilskudd på 100% deles mellom Ronny Neergaard med 50 % og Margaret David Ås med 50 %. I tillegg har Piotr Owczarz 50 % driftstilskudd.

Fysioterapeutene med kommunale driftstilskudd har et poliklinisk tilbud til den voksne delen av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Kontaktinformasjon

Ronny Neergaard
Fysioterapeut
E-post
Mobil 481 89 936

Telefontid

Partallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
  • Andre dager mellom 11.30-12.00

Oddetallsuker

  • Tirsdag mellom 14.00-15.00
Margaret David Ås
Fysioterapeut
E-post
Mobil 415 55 052