Ergoterapi

Har du nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut.

Hvem kan få ergoterapi?

Ergoterapitjenesten yter bistand til hjemmeboende mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger, samt til beboere i sykehjem i forbindelse med:

 • Funksjonsvurdering
 • Observasjon og veiledning i ADL-morgenstell
 • Kartlegging/utredning av hjelpebehov i hjemmet
 • Formidling og opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Undervisning/veiledning til bruker og pårørende
 • Tilrettelegging/ombygging av bolig, herunder bistand til søknad om utbedringstilskudd/lån
 • Spesialtilpasning av bil for funksjonshemmede
 • Kjøreopplæring ved bruk av elektrisk ute-rullestoler
 • Aktivisering/tilrettelegging av aktivitet for mennesker med særskilte behov
 • Oppfølging på arbeidsplass pga særskilte behov
 • Funksjonsvurdering i fht arbeid/aktivitet for mennesker med redusert arbeidsevne

 

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få hjelp til blant annet hjelpemidler, tilpasning av hjemmet, tilpasning i skolen eller på arbeidsplassen. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig, og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen.

Ergoterapeuten spiller en avgjørende rolle i det arbeidet som gjøres for at eldre og funksjonshemmede skal få bo hjemme så lenge som mulig.
I tillegg brukes ergoterapeuten som kursholder/veileder i forflytnings- og løfteteknikk/arbeidsteknikk til personell i sykehjem, barnehage, renholdspersonell osv.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Hjelpemidler

 • Opplæring
 • Tilpasning av bolig
 • Hjelp til en enklere hverdag

Ergoterapitjenesten kommer hjem til deg.

 

   

  Kontaktinformasjon

  Maj Elisabeth Johnsen
  Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarlig
  E-post
  Telefon 71 64 75 54
  Mobil 958 05 202
  Geir Nielsen
  Enhetsleder Helse og familie
  E-post
  Telefon 71 64 75 05
  Mobil 412 15 591

  Åpningstider

  Mandag - fredag:

  08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
  08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

  Adresse

  Aure kommune
  Postboks 33
  6689 Aure