Ergoterapi

Har du nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut.

Hvem kan få ergoterapi?

Ergoterapitjenesten yter bistand til hjemmeboende mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger, samt til beboere i sykehjem i forbindelse med:

 • Funksjonsvurdering
 • Observasjon og veiledning i ADL-morgenstell
 • Kartlegging/utredning av hjelpebehov i hjemmet
 • Formidling og opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Undervisning/veiledning til bruker og pårørende
 • Tilrettelegging/ombygging av bolig, herunder bistand til søknad om utbedringstilskudd/lån
 • Spesialtilpasning av bil for funksjonshemmede
 • Kjøreopplæring ved bruk av elektrisk ute-rullestoler
 • Aktivisering/tilrettelegging av aktivitet for mennesker med særskilte behov
 • Oppfølging på arbeidsplass pga særskilte behov
 • Funksjonsvurdering i fht arbeid/aktivitet for mennesker med redusert arbeidsevne

 

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få hjelp til blant annet hjelpemidler, tilpasning av hjemmet, tilpasning i skolen eller på arbeidsplassen. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig, og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen.

Ergoterapeuten spiller en avgjørende rolle i det arbeidet som gjøres for at eldre og funksjonshemmede skal få bo hjemme så lenge som mulig.
I tillegg brukes ergoterapeuten som kursholder/veileder i forflytnings- og løfteteknikk/arbeidsteknikk til personell i sykehjem, barnehage, renholdspersonell osv.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Hjelpemidler

 • Opplæring
 • Tilpasning av bolig
 • Hjelp til en enklere hverdag

Ergoterapitjenesten kommer hjem til deg.

 

 

Kontaktinformasjon

Karen Egseth
Ergoterapeut
E-post

Jobber 50 % som ergoterapaut og 50 % på psykisk helse

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure