Friskliv og mestring - Aure

Trenger du hjelp og motivasjon til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og eventuelt snus/tobakk?

Friskliv Resept er et tilbud til innbyggere i Aure kommune og er en del av det forebyggende helsearbeidet vårt.

Du må ikke ha en diagnose for å delta i våre tilbud.

Klikk for stort bilde   

 

Målet med tilbudet er bedre helse og økt livskvalitet

Målgruppen for tilbudet er voksne i aldersgruppa 18-67 år og som ønsker å endre levevaner, for personer som har økt risiko for livsstilsykdommer eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og eventuelt røykeslutt har en helsefremmende og forebyggende effekt.

Våre kurs har en egenandel på kr 250,-

 

 

Hva kan vi tilby?

 

Helsesamtale

En individuell samtale der personens behov, ønsker og motivasjon kartlegges, og sammen lager vi mål for en periode på 12 uker i første omgang.

Samtalen er gratis, og sammen finner vi ut om det kan være aktuelt for deg å delta på våre kurs som til sammen varer i 3 måneder og kalles «Friskliv Resept».

 

Friskliv RESEPT:

For personer som ønsker hjelp og motivasjon til livsstilsendring.

Gruppetrening både inne og ute 2 ganger pr uke + 4 samlinger med kostholdsveiledning, til sammen 12 uker.

Målgruppe: Voksne mellom 18-67 år

 

Friskliv FLYT:

Gruppetilbud for personer som er i arbeid, sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt på grunn av muskel- og skjelettplager, eventuelt stress og/eller utmattelse.

Gruppetrening 1 gang per uke i 10 uker Du kan ta kontakt direkte med oss eller bli henvist av andre kommunale helsetjenester, Nav eller fysioterapeut.

Aktivitetstilbud; gratis å delta:

 

Friskliv AKTIV for voksne over 18 år:

Gruppetrening i Aure Arena tirsdager klokka 16-17

Innhold: Fokus på kondisjon, styrke, balanse og treningsglede. Ta gjerne med egen matte.

Deltakelse i AKTIV: Ingen bindingstid, men påmelding med navn på sms før hver gruppetrening til frisklivskoordinator, telefonnummer: 94 80 16 17 (påmelding fra mandag til tirsdag frem til kl 15)

E-post: friskliv@aure.kommune.no Facebook: Friskliv og mestring Aure

 

 

Besøk oss

Frisklivssentralen holder til i bygget til Aure sykehjem. På grunn av koronasituasjonen kan det hende at døra til oss er låst, så ring før du kommer. Velkommen!

Kontaktinformasjon

Line Nedresæter
Frisklivskoordinator
E-post
Telefon 948 01 617
Synnøve Follestad
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut
E-post
Telefon 905 67 275

Åpningstider

Åpningstider for besøk: Mandag, tirsdag og torsdag klokka 11.00-15.00.