Ungdomslos

 

Line Nedresæter  - Klikk for stort bilde       

 

Hei, jeg heter Line Nedresæter jobber som ungdomslos for og med elever på ungdomstrinnet ved Abus og Tbus.

Ungdomslosen er et lavterskeltilbud til kommunens ungdomsskoleelever. Det betyr at du kan ta direkte kontakt med meg uten å avtale det med noen andre først.

 

Kontakt ungdomslosen

Line Nedresæter 

Telefon: 90 80 16 17 

E-post: line.nedresaeter@aure.kommune.no 

Jeg er ungdomslos på onsdager og fredager. På disse dagene kan du ringe meg, jeg kan komme til skolen din eller hjem til deg for en samtale, for eksempel. Men du kan sende en sms eller e-post til meg når som helst.

 

Hva er en ungdomslos?

En ungdomslos er en voksen som er utdannet til å jobbe forebyggende for at ungdom skal ha det bra. En ungdomslos kan veilede elever og motivere både i saker som gjelder forhold på skolen eller i saker som skjer utenom skoletid.

Ungdomslosen kan også støtte og hjelpe elever i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole slik at det blir en god opplevelse for dem som bekymrer seg.

En ungdomslos er en støttespiller for ungdom og har elevens trivsel og mestringsfølelse i fokus. Losen har også kjennskap til hvor man kan få hjelp dersom der viser seg at det er noe vanskelig innenfor feltet psykisk helse som trenger oppfølging.

Ungdomslosen samarbeider med skolene, og sammen kan vi finne fram til tiltak som kan styrke elevenes skoletilknytning, trivsel og mestring.

Foreldre/foresatte kan også henvende seg til ungdomslosen med spørsmål.

  

Ungdomslos-funksjonen ligger under enheten Helse og familie og er tilknyttet skolehelsetjenesten.