Jordmor og svangerskapsomsorg

Alle gravide har rett til svangerskapskontroll. Ta kontakt med jordmor og/eller fastlege så tidlig som mulig i svangerskapet. Tilbudet er gratis.

Jordmor i Aure har kontor på Aure og på Gullstein på Tustna.

Hvilke tilbud kan du få under svangerskapet?

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet.

Du kan også få rådgivning knyttet til samliv og til foreldrerollen. Jordmor tilbyr helseundersøkelser, svangerskapskontroll og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov.

Det gis tilbud om fødselsforberedende kurs - ta kontakt med jordmor. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

 

Hvilke tilbud kan du få etter at barnet er født?

Foreldre tilbys barselbesøk av jordmor.

Jordmor tilbyr 6 ukerskontroll til mor etter fødsel.

Prevensjonsveildening.

Du kan få foreldreveiledning fra helsestasjonen.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Jørgenvåg
Jordmor
E-post
Telefon 900 17 766

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure