Helsestasjon

Helsestasjonen er for barn og unge i aldersgruppa 0-20 år, gravide og foresatte.

Lege, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier og familieveileder er tilknyttet helsestasjon og skolehelsetjenesten.

 

Hvilke tjenester kan du få på helsestasjonen?

Helsestasjonstjeneste

Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud, hvor du som forelder kan ta kontakt om små og store bekymringer angående ditt barn. Vi har tilbud om faste kontroller (PDF, 240 kB), men foreldre kan også oppsøke tjenesten utenom de faste rutinekontrollene.

Vi tilbyr vaksiner etter anbefalt vaksinasjonsprogram. (PDF, 253 kB)

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helsetjenesten ved behov. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk etter avtale.

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen.

 

Nyttig informasjon til deg som har små barn!
Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten følger nasjonal retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Tjenesten er for elever i 1-10 klasse og deres foreldre/foresatte.

Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten

Svangerskapsomsorg

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet.

Her kan du lese mer om svangerskapsomsorg og barselomsorg.

Barselomsorg

Foreldre tilbys barselbesøk av jordmor.

Jordmor tilbyr 6-ukerskontroll til mor etter fødsel.

Jordmor tilbyr også prevensjonsveildening. 

Foreldreveiledning

Er du nysgjerrig på barnet ditt?

Her kan du lese mer om foreldreveiledning.

Vaksine

På helsestasjonen får du tilbud om vaksiner. 

Her kan du lese mer om vaksiner

 

 

Kontaktinformasjon

Heidi Engdal Vean
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon
E-post
Telefon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS.

Eva Olin Hagen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 948 16 353
Elisabeth Jørgenvåg
Jordmor
E-post
Telefon 900 17 766
Ann-Katrin Goa
Helsesykepleier/Familieveileder
E-post
Telefon 900 31 645
Turid Gjerstad
Helsesykepleier
E-post
Telefon 482 32 443

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Åpningstider

Mandag - fredag klokka 09.00-15.00. Ta kontakt for avtale.

 

Adresse

Postadresse: Postboks 33, 6689 Aure

Besøksadresse: 2. etasje Coopbygget. Bruk inngang ved butikk. Det er heis i bygget.