Familievern

Familievernkontorene bistår familier som trenger hjelp og støtte og tilbyr gratis parterapi, familieterapi, samtaler med enkeltpersoner og mekling ved samlivsbrudd.  Barn og unge kan også bruke familievernet.

Familievernkontoret samarbeider med helsestasjonene i sitt distrikt, særlig om fødselsforberedende kurs og kurset for nybakte foreldre, Godt samliv.

Der det er aktuelt og når familien selv samtykker til det, samarbeider familievernkontoret med det kommunale barnevernet for å finne gode tiltak for hele familien.

Familievernkontoret samarbeider også med skoler, sosialkontor, frivillige organisasjoner, menigheter og lignende.