Tiltakspersoner i barnevernet

Barneverntjenesten har behov for trygge voksne som kan være en støtte for barn og unge i tiltak som besøkshjem, støttekontakt, leksehjelp, tilsynsfører m.m. Dersom du har et engasjement for barn og unge, tid og hjerterom - ta kontakt! 

Støttekontakt

Som støttekontakt, eller fritidskontakt, kan du bidra med positive opplevelser og utvikling - være en god rollemodell og en viktig person i et barns liv.  Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv.

 

Besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom. Det kan være alt fra en overnatting midt i uka, til en helg i måneden, eller en uke om gangen. Som besøkshjem kan du bidra til at barnet lærer å knytte seg til andre, trygge voksne og gi dem positive opplevelser. For foreldrene er det avgjørende å ha et besøkshjem de stoler på slik at de får mulighet til å hente overskudd, når de vet at barna er trygt ivaretatt av andre voksne.

 

Tilsynsfører

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en uavhengig person som følger med på at barnet har det bra. Tilsynsføreren må ha evne til å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor. En tilsynsfører skal kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet, at målsettingen for tiltaket er i fokus, og at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt.

Barneverntjenesten har behov for kontakt med ulike medmennesker som kan engasjere seg for andre familier. I de fleste tilfellene bor barna hjemme med foreldrene sine, og familien samarbeider med barneverntjenesten om frivillige hjelpetiltak. Det er også barn og ungdommer som bor i fosterhjem som kan ha behov for støtte fra flere personer.

Alle som skal ha oppdrag knyttet til barn, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget. Støttekontakter, besøkshjem og tilsynsførere får betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt. Alle tiltakspersoner fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Marte Pettersen
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 468 31 675

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure