Informasjon om barnevernstjenesten

Barneverntjenesten holder til i 2. etasje i Coopbygget i Aure sentrum.

Formål

Formålet med denne tjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Hjelpetiltak

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk  hjelpetiltak.

Illustrasjon helsestasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon helsestasjon  

Kontaktinformasjon

May-Britt Nordgård
Barnevernleder
E-post
Telefon 488 93 188
Marte Pettersen
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 468 31 675
Hege Kathrine Naustvoll
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 912 47 514
Line Fagermo Golmen
Barnevernkonsulent
E-post
Telefon 911 09 076
Bjørn Hjelseth
klinisk sosionom
E-post
Telefon 915 90 795

Åpningstider

Kl. 09.00 - 15.00

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure