Hva kan barneverntjenesten i Aure hjelpe barn og unge med?

Barneverntjenesten i Aure kan gi barn og unge og deres familier ulike hjelpetiltak.
Utgangspunktet for å iverksette et hjelpetiltak er ofte bekymringsmeldingen eller en søknad som vi mottar. Slike hjelpetiltak er gjerne frivillige tiltak som familien selv samtykker til.
 

Vi kan :

  • Gi råd og veiledning til barn , unge og deres familier
  • Iverksette tiltak som støttekontakt/fritidskontakt, besøkshjem, gi støtte til fritidsaktiviteter, gi støtte til barnehage
  • Iverksette tiltak som foreldreveiledning. Dette kan gis direkte til foreldrene eller gjennom deltakelse i ulike foreldregrupper
  • Iverksette samarbeidsgrupper/ansvarsgrupper for å få på plass et tverrfaglig samarbeid med andre instanser som kan bistå familien

 

Noen ganger er situasjonen slik at barn og unge ikke kan bo hjemme. Det kan være forskjellige årsaker til dette.  Barnet/ ungdommen  får da  en annen omsorgsbase for en kortere eller lengre periode.Slike tiltak kalles omsorgstiltak og skjer med samtykke fra foreldrene eller etter behandling i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Kontaktinformasjon

May-Britt Nordgård
Barnevernleder
E-post
Telefon 488 93 188
Line Fagermo Golmen
Barnevernkonsulent
E-post
Telefon 911 09 076
Marte Pettersen
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 468 31 675
Hege Kathrine Naustvoll
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 912 47 514

Åpningstider

Kl. 09.00 - 15.00

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure