Aure sjukeheim

Aure sjukeheim tilbyr langtidsopphold, korttidsopphold for rehabilitering og undersøkelse/behandling, avlastingsopphold og øyeblikkelig-hjelp opphold.

Aure sjukeheim er plassert høyt og fritt i sentrum av Aure, og inngår som en del av  Aure Helsetun, der også hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, legekontor, kontor for Helse og familie, ergoterapi- og fysioterapitjenestene er lokalisert. 

 

Du kan søke om 

 

Om Aure sjukeheim

 

Aure sjukeheim har 21 enerom og 1 dobbeltrom for pasienter. Hvert rom har bad med dusj og toalett, seng, nattbord, klesskap, bord og stoler.

Sykehjemmet er oppdelt i 4 små primærgrupper med 4-7 pasienter.

Avdelingene har egen stue med felles TV og kjøkkenkrok.

Pasienter på langtidsplass kan ta med personlige ting som en god stol og andre ting som bilder, veggur og blomster etc.

Det er uttak for TV og mulighet for å ha eget telefonabonnement på hvert rom.

 

Primærpleie

Hver pasient har utpekt ansatt som sørger for at han får ivaretatt behov som fotpleie, hårpleie, tannpleie, tøy og holder dialog med pårørende.

Gruppene har sosialt samvær innad, men deltar også i felles arrangement på huset.

Hver gruppe har primærsykepleier som følger opp pasientene i forhold til sykepleiefaglige oppgaver og kontakt med lege. Sykepleieren har tett samarbeid med avdelingssykepleier som har det daglige ansvaret for alle pasientene på sykehjemmet.

 

Legevisitt

Mandag klokka 09.00 og fredag klokka 09.30.

Ved behov, og etter avtale, kan pårørende få snakke med lege på visittdager eller ringe sykehjemslegen i vanlig telefontid på legekontoret.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktnummer til de forskjellige avdelingene
Kontaktinformasjon
Gruppe/avdeling Telefon mobil
Gruppe 1/Langtidsavd. 91534139
Gruppe 2/Langtidsavd 91363074
Gruppe 3 og 4 Korttidsavd. 91374219

 

Aktiviteter
Ukedag Tidspunkt Type aktivitet
Mandag Kl. 11 Fellesaktivitet på storstua
Mandag Kl. 16.30 Lesestund hver 2. uke
Tirsdag Kl. 11 Trim på gruppene/ballspill
Onsdag Kl. 11 Curling i hallen/rullestoldans - felles
Torsdag Kl. 11 Trim på gruppene/ballspill
Fredag Kl. 11 Bowling i hallen - felles

Kontaktinformasjon

Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Telefon 414 24 386
Liv Kristin Raanes
Avdelingssykepleier Aure sykehjem
E-post
Telefon 913 69 297

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure