Kontaktinformasjon

Åse Kalvik
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 90 41 06 57
Vegard Sjøvoll Bach
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure
E-post
Telefon 48 22 17 43
Berit Torset Ås
Sekretær
E-post
Telefon 91 31 01 89
Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 90 27 53 61

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure