Kontaktinformasjon

Åse Kalvik
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 904 10 657
Vegard Sjøvoll Bach
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure
E-post
Telefon 482 21 743
Berit Torset Ås
Sekretær
E-post
Telefon 913 10 189
Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 902 75 361

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure