Hjelpemiddelteknolog

Kommunen har opprettet en ny stilling som hjelpemiddelteknolog.

Søk på stilling

 

En hjelpemiddelteknolog har ansvar for velferdsteknologi, hjelpemidler til brukere av hjemmetjenesten og forvalter også omsorgstjenestens fagsystem.

En hjelpemiddelteknolog må ikke forveksles med en ergoterapeut, som hjelper mennesker med sykdom, skade eller annen funksjonshemning med hjelpemidler, tilpasning av hjemmet, tilpasning i skolen eller på arbeidsplassen

 

 

Hva gjør en hjelpemiddelteknolog?

 

Hjelpemiddelteknologen er en todelt stilling.

Som teknolog i omsorgstjenestene har hjelpemiddelteknologen ansvar for:

Hjelpemiddelteknolog i enhet Omsorg

Velferdsteknologi
 • Ansvar for å holde seg oppdatert på velferdsteknologiske løsninger
 • Ansvar for gevinstrealisering
 • Ansvar for innføring, innkjøp, installasjon, programmering, drift, feilsøking og vedlikehold av velferdsteknologi
 • Koordinere opp i leverandører
 • Opplæring av ansatte, brukere og pårørende
 • Dokumentere trygghetsalarmer i Gerica, samt innhente signatur fra bruker på avtale om alarm
 • Installere, programmere, feilsøke, reparere og vedlikeholde trygghetsalarmer i brukers hjem.
Systemforvalter
 • Systemansvarlig for enhetens gjeldene fagsystemer. pr 06.01.23:
  • Journalsystem – Gerica
  • Turnussystem – Visma Flyt Ressursstyring
  • Listen er ikke uttømmende
 • Være kontaktperson for de ansatte i spørsmål om fagsystemer
 • Være kontaktperson for leverandører, samarbeidspartnere og andre i saker som omhandler fagsystemene
 • Overordnet ansvar for tilgangsstyring
 • Delta inn i samarbeidsmøter med faggrupper for fagsystemene
 • Årlig levere inn data fra Gerica til KPR
 • Årlig oppdatering av likningsopplysninger og G-beløp i Gerica
 • Årlig oppdatering av brukerregister i Gerica
 • Delta inn i prosjektgruppen om innføring av Helseplattformen

 

Den andre delen er knyttet opp til hjemmetjenesten hvor hovedansvaret er:

Hjelpemiddelteknolog i Hjemmetjenesten

Hjelpemidler
 • Holde orden og system i lokalt hjelpemiddellager
 • Være bindeledd mellom bruker, ergoterapeut og NAV i forbindelse med anskaffelser, overføringer og tilpassinger av hjelpemidler til brukere i hjemmetjenesten
 • Ansvar for bestilling, utkjøring og vedlikehold av hjelpemidler
 • Sørge for klargjøring av hjelpemidler som skal i retur til NAV.
 • Bistå brukere med å klargjøre hjelpemidler for ulike sesonger (dekkskift på uterullestoler o.l)
 • Ha oversikt over alle hjelpemiddel som er til utlån fra NAV eller fra korttidslager.
 • Årlig kontroll av alle kommunens sykehussenger i private hjem.
 • Informere aktuelle brukere om tilgjengelige hjelpemidler
 • Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler
Bilpark
 • Bistå ved feil eller skade på hjemmetjenestenes biler
 • Holde orden i elektroniske kjørebøker
 • Organisere drift av bilpark opp mot leasingfirma
 • Bindeledd opp mot leasingfirma, bistå med organisering ved vedlikehold eller reparasjon
Annet

For tiden har også hjelpemiddelansvarlig ansvar for følgende:

 • Opplæring av vikarer og nyansatte om bilpark, hjelpemidler og trygghetslarmer.
 • Montering og demontering av nøkkelbokser
 • Holde oversikt over fakturagrunnlag for matkjøring
 • Bistå matkjører ved sykdom, samt annet forefallende
 • Medansvar for å møblere og gjøre klar vikarboliger
Hva vi ikke kan hjelpe deg med:

Kommunen tilbyr ikke vaktmestertjenester.

 • Vi kan ikke hjelpe til med reparasjoner i hjemmet (skifte pakninger, lyspærer e.l)
 • Vi kan ikke bistå med søppelhåndtering
 • Vi kan ikke hjelpe til med brøyting/strøing
 • Vi kan ikke bistå med frakt av varer eller møbler (unntaket her er hjelpemidler)
 • Vi kan ikke hjelpe til med gressklipping eller utvendig vedlikehold
 • Vi kan ikke bistå med å bære inn ved

 

Les mer om

Velferdsteknologi

 

 

Hva koster det?

 

Tjenesten er gratis, men noe velferdsteknologi, som trygghetsalarmer, vil utløse en leiekostnad:

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 300 Pr. måned
Praktisk bistand 215 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 80
Middag med utkjøring 113 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 160 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned