Vaktmester

Ambulerende vaktmester er et tilbud til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede som har behov for praktisk hjelp til sine hjelpemidler og trygghetsalarmer.

 

Hva gjør vaktmesteren?

Vaktmester  har ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmer.

Vaktmester har med distribusjon, montering og vedlikehold av tekniske hjelpemidler til hjemmeboende.

For vedlikehold av kommunale boliger skal  du kontakte eiendomsansvarlig i enheten Plan og drift.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Besøksadresse

Vaktmesteren holder til i underetasjen på  Aure helsesenter (Aure sykehjem), Skoganvegen 54, 6690 Aure

Kontaktinformasjon

Magnar Aastrøm
Vaktmester hjemmetjenesten
E-post
Telefon 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Åse Kalvik
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 904 10 657

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure