Priser hjemmetjenester

Her finner du priser for hjemmetjenester og praktisk bistand:

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 250 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 215 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 77
Middag med utkjøring 108 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 150 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned

 

Praktisk bistand

Praktisk bistand
Gruppe Inntekt Abonnementpris Timepris Utløser abonnement
1 Under 2G 215 (1) 215 (1) Umiddelbart
2 2G-3G 1400 350 Etter 4 timer/måned
3 3G-4G 1750 350 Etter 5 timer/måned
4 4G-5G 2100 350 Etter 6 timer/måned
5 Over 5G 2800 350 Etter 8 timer/måned
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.