Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Hvem kan motta hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende som bor eller som midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Lurer du på om kvalifiserer til hjemmesykepleie? Ta kontakt med hjemmetjenesten for å få et hjemmebesøk. Det er ditt behov som avgjør om du kan motta tjenesten.

Skrives en ut fra sykehuset, og har behov for hjemmesykepleie, tar vanligvis sykehuset kontakt med hjemmetjenesten. 

Blir du akutt syk i hjemmet - ta kontakt med fastlege eller legevakt. 
 

Hvordan søker du?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Personlig hygiene

Bistand til å vaske og stelle hele kroppen inklusiv pusse tenner og utføre munnhygiene. 

Stell og pleie ved sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse

Bistand dersom du har utfordringer med å håndtere egen sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Administrering av medisiner forordnet av lege

Bistand med å håndtere medisiner dersom du ikke klarer dette selv.

Vedtaket ditt vil beskrive hvilken hjelp du får. Som førstevalg vil du inngå i multidoseordningen. Vi satser på velferdsteknologi og dersom det er utfordrende å huske hvilket klokkeslett du skal ta medisiner kan du få tilbud om en medisindispenser. 

Aure kommune jobber med medisinhåndtering etter legemiddelhåndteringsforskriften.

Dette innebærer at alle ansatte gjennomgår praktisk og teoretisk opplæring i legemiddelhåndtering og får etter en individuell vurdering utdelt en egen delegasjon som beskriver hvilket ansvar man har. 

Virksomhetslederansvaret er delegert til de tre lederne i enhet Omsorg. De jobber systematisk med kvalitet- og forbedringsarbeid, og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra deg eller pårørende.

Har du spørsmål vedrørende legemiddelhåndtering kan du ta kontakt med avdelingssykepleier på hverdager mellom 0800-1500.

Sårskift

Som hovedregel skal sårskift skje ved legekontor. Du kan ha rett på drosje til legekontoret.

Dersom du ikke er i stand til å forlate hjemmet ditt så kan du søke om å få bistand til sårskift av hjemmetjenesten

Blodprøver ordinert av lege

Hjemmetjenesten er ikke en erstatning for fastlege ved enkle prosedyrer som fjerning av sting, blodprøver, bandasjeskift med mer, dersom man uten hinder kan komme seg til legekontoret med taxi eller annen transport.

 

Annen nyttig informasjon

  • Hjemmetjenesten formidler også kontakt med andre deler av helsevesenet ved behov
  • Hjemmetjenesten har døgnvakt
  • Hjemmesykepleien har jevnlig studenter, lærlinger, elever eller vikarer på opplæring, og du må være forberedt på at hjemmetjenesten har med seg disse ved besøk hos deg
  • Hjemmetjenesten sine ansatte har taushetsplikt.
  • Hjemmesykepleie er gratis

 

 

Hjemmetjenesten Nord

Hvor er hjemmetjenesten Nord?

Sone Nord er geografisk begrenset til gamle Aure kommune. Det vil si at sonen favner Aure sentrum, Skarsøya, Årvågsfjorden og Ertvågøya.

Besøk hos hjemmetjenesten må være avtalt på forhånd.

Besøksadresse: Aure Helsesenter (sokkel),  Skoganvegen 54, 6690 Aure

Hvordan får jeg tak i hjemmetjenesten Nord?

Hjemmetjenesten Nord kan kontaktes på følgende nummer:

Avdelingssykepleier: 48 22 17 43 

Vakttelefon: 97 03 23 53

Hjemmetjenesten Nord har rapport fra kl. 08.00 - 08.30 hver morgen og kan i dette tidsrommet ikke nås på telefon, men ved akutt behov for hjelp kan vi kontaktes på tlf.: 970 32 353.

 

Hjemmetjenesten Sør

Hvor er hjemmetjenesten Sør?

Sone sør er geografisk begrenset til gamle Tustna kommune. Det betyr at sonen favner Stabblandet, Solskjesløya og Tustna. Hjemmetjenesten drifter Tustna helse- og omsorgssenter (tidl. Tustna sykehjem) og Gullstein omsorgboliger.

Besøksadresse: Tustna helse- og omsorgssenter, 2.etg. Tømmervågvegen 2483, 6590 Tustna

Hvordan får jeg tak i hjemmetjenesten Sør?

Hjemmetjenesten Sør kan kontaktes på

Avdelingssykepleier: 90 27 53 61

Vakttelefon: 91 59 00 73

Tustna helse- og omsorgssenter: 48 29 94 68

Kontaktinformasjon

Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 90 27 53 61
Vegard Sjøvoll Bach
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure
E-post
Telefon 48 22 17 43
Martine Sletta Aastrøm
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 90 41 59 15

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure