Hjemmehjelp

Hjelp til dagliglivets gjøremål til de som ikke kan dra omsorg for seg selv. For eksempel støvsuging, gulvvask, klesvask, sengeskift og lignende.

Aure kommune har faste hjemmehjelpere, for tiden 4 ansatte på Aure og 2 ansatte på Tustna. I all hovedsak vil man få utført rengjøring på en fast dag, dersom dette er ønskelig.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp/bistand til rengjøring av boligen din.
Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

 

Hvordan søker du om hjemmehjelp?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Søk om helse- og omsorgstjenester 

 

 

Priser

 

Praktisk bistand
Gruppe Inntekt Abonnementpris Timepris Utløser abonnement
1 Under 2G 215 (1) 215 (1) Umiddelbart
2 2G-3G 1400 350 Etter 4 timer/måned
3 3G-4G 1750 350 Etter 5 timer/måned
4 4G-5G 2100 350 Etter 6 timer/måned
5 Over 5G 2800 350 Etter 8 timer/måned
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Oddrun Tednes
Avdelingssykepleier Tustna
E-post
Telefon 902 75 361
Vegard Sjøvoll Bach
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure
E-post
Telefon 482 21 743

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure