Habilitering

Vi legger til rette for at du med utviklingshemming og/eller med ulike sammensatte bistandsbehov skal leve og bo så selvstendig som mulig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Habilitering og demensomsorg omfatter Solbakken omsorgssenter, Skogan boliger og Aure dagsenter. 

Habilitering omfatter tjenester som

 

Målet er at du skal få best mulig funksjon, at du skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

 

Hvem får habilitering?

  • Personer med utviklingshemming
  • Sammensatte helseutfordringer som gir et behov for bistand

 

Hva koster det?

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 250 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 215 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 77
Middag med utkjøring 108 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 150 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned

 

 

Pårørende

Les mer om avlastning og støtte til pårørende her.

Kontaktinformasjon

Ina Sjøholt Ulfsnes
Leder habilitering og demensomsorg
E-post
Telefon 480 75 071
Monica Bakk Engdal
Fagansvarlig for habilitering
E-post
Telefon 913 59 108

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure