Solbakken bokollektiv

Solbakken bokollektiv er et  tilbud til personer som har demens som hoveddiagnose og som har behov for døgnkontinuerlige tjenester. Heldøgns bo- og omsorgsavdeling for demente skal gjennom sine tjenester bidra til at beboerne opplever å ha en meningsfull tilværelse, der det blir fokusert på de ressursene hver enkelt har.

  Solbakken bokollektiv ble ferdigstilt og innflyttet i juni 2005. Det er 16 personer som bor her i sine egne private boenheter, i tillegg til at de har tilgang til store fellesarealer, kjøkken osv. Omsorgssenteret har bemanning tilsvarende sykehjem.

   

  Hvordan søke om leilighet ved Solbakken bokollektiv?

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om leilighet ved Solbakken bokollektiv eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

   

  Søk om helse- og omsorgstjenester

   

   

  Informasjon om tilbudet

  Hovedfokus er rettet mot beboernes ressurser, målet er å opprettholde de funksjonene beboerne har. Dette skal gjøres slik at beboeren skal føle verdighet og respekt og ha et trygt og stimulerende miljø. En arbeider ut fra prinsippet om personsentrert omsorg. Hver enkelt beboer får en primærkontakt som skal sikre at den enkelte sine interesser blir ivaretatt.

  Beboerne får individuelt tilpassa bistand f.eks i forhold til ernæring, personlig hygiene, sosiale aktiviteter. Helsehjelp er en viktig del av den tjenesten som ytes. Dette kvalitetssikres blant annet ved å ha legevisitt ukentlig.

  Vi har dagtilbud for beboerne på fellesstua hver dag. Der har vi forskjellige aktiviteter som baking, trim, sosialt samvær, brettspill osv.

  Vi har hyggekvelder der pårørende er invitert, samt at vi har lokale musikere som kommer og spiller og synger for  oss flere ganger i året. Vi har flotte oppholdsrom, med mulighet til å dele opp stua slik at beboerne og pårørende kan feire bursdager og ha andre sammenkomster.  Besøkende er alltid velkommen, det er ingen fast besøkstid.

   

  Egenbetaling

  • Husleie og energiutgifter
  • Mat
  Hjemmetjenester
  Hjemmetjenester Pris Kommentar
  Leie trygghetsalarm 250 per måned Både analog og ny digital type
  Praktisk bistand 215 (1) Minimum pris, se tabell under
  Middag uten utkjøring 77
  Middag med utkjøring 108 Uavhengig av avstand
  Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 150 Helpensjon
  Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
  Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
  Vask/leietøy ved Tustna h.o.senter 1000 Per måned
  Husleie kommunale boliger
  Husleie kommunale boliger Pris
  Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 8414
  Solbakken bokollektiv 16 stk 8414
  Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 8732
  Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 8221
  Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 9352
  Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 9795
  Omsorgboliger Leira 13 stk 7017
  Eldreboliger Skogan 19 stk 6500
  Trygdebolig nummer 13 3487
  Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 4254
  Gullstein omsorgsbolig A (37,5 kvm2) 9287
  Gullstein omsorgsbolig B (52,5 kvm2) 13012
  Aure omsorgboliger, leilighet type A (53 kvm2) 11604
  Aure omsorgsboliger, leilighet type B (55 kvm2) 12035
  Aure omsorgsboliger, leilighet type C(50 kvm2) 10940
  Aure omsorgsboliger, leilighet type D (61 kvm2) 13353
  Aure omsorgsboliger, leilighet type E (60 kvm2) 13087
  Aure omsorgsboliger, leilighet type F (57 kvm2) 12479
  Aure omsorgsboliger, leilighet type G (42 kvm2) 9183
  Aure omsorgsboliger, garasjeplass 593
  Hjortåslia 27 9578
  Flatmarka 6663
  Nedre Bringsli, hovedleilighet 7021
  Nedre Bringsli, sokkel 4232
  Haugstad, med garasje 5364
  Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 6418
  Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 4232
  Kuveien 6316
  Tømmervåg, garasje 423
  Skoglund A 13338
  Skoglund C 12773
  Skoglund D 12918
  Skoglund G 13194

  Kontaktinformasjon

  Solbakken Bokollektiv
  Vaktrom sør
  Telefon 476 75 934
  Solbakken Bokollektiv
  Vaktrom nord
  Telefon 948 24 150
  Ina Sjøholt Ulfsnes
  Leder habilitering og demensomsorg
  E-post
  Telefon 480 75 071

  Adresse

  Aure kommune
  Postboks 33
  6689 Aure