Informasjon om barnevernstjenesten

Barneverntjenesten holder til i 2. etasje i Coopbygget i Aure sentrum.

Formålet med denne tjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk  hjelpetiltak.

Kontaktinformasjon

May-Britt Nordgård
Barnevernleder
E-post
Telefon 488 93 188
Marte Pettersen
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 468 31 675

Åpningstider

Kl. 09.00 - 15.00

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure