Informasjon om barnevernstjenesten

Barneverntjenesten holder til i 2. etasje i Coopbygget i Aure sentrum.

Formålet med denne tjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk  hjelpetiltak.

Kontaktinformasjon

May-Britt Nordgård
Barnevernleder
E-post
Telefon 71 64 75 62
Mobil 488 93 188
Kari Johansen
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 71 64 75 58
Mobil 954 27 068
Anders Johannessen
Barnevernskonsulent
E-post
Mobil 477 60 021
Line Fagermo
Barnevernkonsulent
E-post
Mobil 911 09 076
Marte Pettersen
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 468 31 675

Åpningstider

Kl. 09.00 - 15.00

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure