Avlastning på sykehjem

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse

Hva får du?

Avlastning for pårørende kan gis på ulike måter. Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av avlastningsopphold på sykehjem.

Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.  

 

Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning hvis du gir særlig tyngende omsorg til en person med stort pleiebehov.

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid for å komme i betraktning. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet krever tilstedeværelse 24 timer i døgnet

Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker som bestemmer hvilke tjenester som skal gis

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for den som mottar tilbudet.

 

Hvordan søker du?


Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden behandles i inntaksrådet og du må fylle ut begge skjemaene under.

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB)

Samtykkeskjema for behandling i inntaksråd (PDF, 109 kB)

 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Aure sjukeheim

Skoganvegen 50

6690 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

Kontaktinformasjon

Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Telefon 489 95 305
Liv Kristin Fævelen Valaas
Avdelingssykepleier Aure sykehjem
Telefon 913 69 297

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure