Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Her finner du gjeldende prisliste for boligtilsyn og feiing. Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Nye satser vedtatt av kommunestyret i sak 22/19 9. mai 2019.
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
Tjeneste Pris
Tilsyn og feiing, 1stk pipeløp 484
- Tillegg ved flere pipeløp enn 1stk, pr løp 242
Tilsyn og feiing, 1stk pipeløp, redusert hyppighet 258
- Tillegg ved flere pipeløp enn 1stk, pr løp, redusert hyppigh. 129
Tilsyn og feiing i fritidsbolig, 1stk pipeløp 0
Tillegg for nytt oppmøte etter ordinært tilsyn/feiing, pr. oppmøte 325