Tilsyn av bolig og fritidsbolig

Norske kommuner er i ny Forskrift om brannforebygging §17 pålagt å føre tilsyn/feiing på alle fyringsanlegg i hele kommunen.

Kommunen er nå pliktig å tilby feiing og tilsyn ved behov på alle fyringsanlegg installert i bygninger, også på fritidseiendommer. 
 

Behov og hyppighet skal være basert på risiko. Byggets alder, kvalitet på fyringsanlegg og bruk av dette, blir lagt grunn for denne vurderingen. Dette innebærer at de alminnelige kravene til kartlegging og gjennomføring av tiltak nå også gjelder for fritidseiendommer.

Eier av byggverk med fyringsanlegg er som en konsekvens av dette ansvarlig for at feier har tilfredsstillende adkomst til installasjonen. Det er nå samme regler for fritidsboliger som for helårsboliger når det gjelder adkomst for feier. Eier av byggverk med fyringsanlegg har etter forskrifta plikt til å opplyse kommunen om eksisterende og nye fyringsanlegg og ved endringer på fyringsanlegget.

Kommunen ønsker nå tilbakemelding om alle fyringsanlegg/skorstein i fritidsboliger, slik at vi får oppdatert vårt register i henhold til kravene i forskriften.

Kontaktinformasjon

Aure kommune
E-post
Telefon 71 64 74 00

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure