Ildsted og skorsteiner

Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til kommunen på eget skjema.

Se knapper øverst på siden.
 

Ildsted

Montering av ildsted skal utføres av kvalifisert personell eller at utført montering kontrolleres av kvalifisert personell. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.Ved montering av ildsted er det et krav at man tar høyde for:

  • Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges. Ta vare på monteringsanvisningen da dette er et verdidokument. Dokumentet skal kunne legges frem for tilsynspersonell.
  • Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen.
  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet.
  • Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap (eks. SINTEF)

 

Skorsteiner

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, hverken oppføring eller endring.

Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens §20-1 f); Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

 

Hva koster det?

Søknad etter PBL §20-1 og § 20-4
Boliger, Fritidsbygg, anneks og næringsbygg, også tilbygg Pris
0 – 10 m2 2570
10 – 50 m2 5350
50 - 100m2 11810
100 – 250 m2 17750
251 – 500 m2 26750
500 – 1.000 m2 39950
Større enn 1.000 m2 61800

Kontaktinformasjon

Reidulf Myren
Brannsjef
E-post
Mobil 970 90 715