Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Her finner du gjeldende prisliste for boligtilsyn og feiing. Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg Pris
Tilsyn fyringsanlegg hvert 4. år og feiing pipe 1 hvert år 670
- Tillegg per pipeløp årlig utover 1 per boenhet 335
Tilsyn fyringsanlegg hvert 4. år og feiing pipe 1 hvert 2. år 484
- Tillegg per pipeløp hvert 2. år utover 1 per boenhet 242
Tilsyn fyringsanlegg hvert 4. år og feiing pipe 1 hvert 4. år 258
- Tillegg per pipeløp hvert 4. år utover 1 per boenhet 129
Tilsyn fyringsanlegg og feiing pipeløp i fritidsbolig minim. hvert 10. år 258
Tillegg for nytt oppmøte etter ordinært tilsyn/feiing, per oppmøte 325