Brannvesen

Aure kommune er fra 2019 tilknyttet Nordmøre interkommunale brann- og redningsvesen (NIBR).

 

NIBR sine oppgaver er

  • Vern om mennesker,  miljø og materielle verdier.
  • Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut.
  • Brannvesenet er godt trent og øvd for håndtere alle uforutsette hendelser som kan skje i dagens samfunn.
  • Forebyggende brannvernarbeid gjennomføres hver dag på skoler, barnehager og ut i din bolig.
  • Vi foretar også kontroll og tilsyn ved større bedrifter, overnattingssteder og sykehjem for å sørge for at brannsikkerheten ivaretas på riktig måte.

 

Kristiansund sine nettsider kan du finner mer informasjon om brannvern, redning og forebyggende arbeid.

 

Beredskap i Aure

Vi har to brannstasjoner i kommunen vår

  •  Aure brannstasjon 
  • Tustna brannstasjon på Leira 

Stasjonene har deltidsmannskap uten vaktordning. Alle mannskaper (totalt 26 personer) bærer personsøker og blir varslet via denne ved alarm.

Aure kommune er tilknyttet alarmsentralen i Ålesund.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Brannvesen NIBR
Telefon 71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)