Pipebrann

 

Hvordan unngå pipebrann

  •  Fyr alltid med tørr ved
  •  Fyr med god trekk, ha alltid full trekk ved ilegging av ny ved, slik at veden tar godt fyr 
  •  Reduser trekken gradvis 
  •  Unngå rundfyring (nattfyring med minimal trekk) 
  •  Bruk alltid gnistfanger dersom du fyrer i peis 
  •  Unngå fyring med impregnerte materialer og sponplater
  •  Spørre feieren om observasjoner ved feiing (sotmengde) gir grunn til å endre fyrerutiner


 

Skulle en pipebrann oppstå, er det viktig å:

1. Få alle ut av huset
2. Ring brannvesenet, 110
 Hvis det er mulig, bør du også:
3. Stenge dørene og lufteventilene til ildstedet
4. Lukk dører, vinduer og lufteventiler i rommet
5. Bruk hageslangen til å kjøle ned omkringliggende trekonstruksjon, slik at disse ikke antennes.

Etter en pipebrann, er det viktig at feiervesenet får kontrollert om skorstein er skadet, noe den ofte er. Typisk skade etter pipebrann, er at innerforingen i skorsteinen er sprukket på grunn av høg temperatur. Skader forårsaket av pipebrann, dekkes vanligvis av husforsikringen. Etter at skorsteinen er kontrollert av feier/tilsyn, kan det være nødvendig å få skader reparert.

Kontaktinformasjon

Brannvesen NIBR
Telefon 71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)