Brannvesenet i Aure

 

Brannvesenet sine oppgaver er:

  • Innsatsstyrke ved brann
  • Innsatsstyrke ved trafikkulykker, uhell med transport av farlig gods, akutt forurensning
  • Brannforebyggende arbeid (gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen)

 

Beredskap

Aure kommune er tilknyttet alarmsentralen i Ålesund.

 

Brannstasjoner

  •  Aure brannstasjon - 16 mannskaper derav 4 utrykningsledere
  • Tustna brannstasjon på Leira - 10 mannskaper, derav 2 utrykningsledere ( mangler 2 mannskaper i.h.t. ny vedtatt brannordning).


Aure brannvesen har deltidsmannskap uten vaktordning. Alle mannskaper (totalt 26 personer) bærer personsøker og blir varslet via denne ved alarm.

 

Brannsamarbeid Aure og Hemne kommune

Aure kommune har brannsamarbeid med Hemne kommune ut 2019. Fra 2020 er Aure kommune en del av NIBR, Nordmøre interkommunale brannsamarbeid.

Her finner du oversikt over fordeling arbeidsdager ut 2019:
• Brannsamarbeid - fordeling av arbeidsdager i kommunene (PDF, 124 kB)
  

 

Forskrifter og veiledninger

Med utgangspunkt i Brann- og eksplosjonsvernloven forvalter brann- og redningstjenesten flere forskrifter med veiledninger.

På DSB sine hjemmesider finner du veiledninger til forskriftene og veiledere til håndtering av farlige stoffer. 

 

Annen nyttig informasjon 

Kontaktinformasjon

Reidulf Myren
Brannsjef
E-post
Mobil 970 90 715
Trygve Hauge
Branninspektør
E-post
Mobil 948 39 694

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure