Arrangement og overnatting

Hvis du skal holde et arrangement i et innendørs lokale som ikke er godkjent for dette, eller på et sted ute hvor det vanligvis ikke foregår denne type arrangement, må du melde i fra til brannvesenet.

Du må også søke til brannvesenet hvis det skal være overnatting i for eksempel skole eller et forsamlingslokale som ikke er godkjent for dette.

 

Innendørs arrangement

må meldes dersom det skal avholdes i et bygg som i utgangspunktet ikke er godkjent for dette. Dette gjelder spesielt arrangement beregnet for minimum 150 personer hvor det ikke nytes alkohol, og for minimum 50 personer dersom det nytes alkohol. For innendørs arrangement må det utarbeides en risikovurdering.

​​​​​​Melding til brannvesenet om arrangement innendørs finner du øverst på siden.

 

Utendørs arrangement

Den ansvarlige for utendørs arrangement skal melde om dette til lokalt brannvesen, dersom arrangementet skal avholdes på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Dette gjelder spesielt når arrangementet omfatter telt som minimum er beregnet for 150 personer eller flere og telt som minimum er beregnet for 50 personer der det er alkoholservering.

Melding til brannvesenet om arrangement utendørs finner du øverst på siden.

 

Overnatting

Midlertidig bruksendring av skole, barnehage eller forsamlingslokale til overnatting, må meldes til brannsjefen i kommunen. I henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 7 samt forskrift om brannforebygging §§ 4 og 11.
Brannsjefen kan pålegge ekstra sikringstiltak ved slike arrangement.

Det skal oppnevnes en ansvarlig person

Melding om/tillatelse til bruk midlertidig bruk av skole/barnehage/forsamlingslokale til overnatting finner du øverst på siden.

Kontaktinformasjon

Reidulf Myren
Brannsjef
E-post
Mobil 970 90 715

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure