Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger fra Ukraina?

Krigen i Ukraina har ført til at over en million mennesker har flyktet fra landet sitt, og flyktningestrømmen vil mest sannsynlig øke.

Det forventes at noen av disse vil komme til Aure, og vi ønsker å ta imot dem. For å få til dette trenger vi din hjelp.

Dersom du har bolig til leie, så ta kontakt med Aure kommune:

Telefon: 71 64 74 00

E-post: postmottak@aure.kommune.no

For mer informasjon, se her: UDI og IMDi