Om flyktningtjenesten

Det er styrt bosetting av flyktninger i Norge. Styringen er et samarbeid mellom stat og kommune. Staten overfører tilskudd pr bosatt flyktning, kalt integreringstilskudd.

Flyktningtjenestens funksjon

Flyktningtjenesten har kontorer i rådhusets 1. etasje. De planlegger mottakene og hjelper til med etableringen og de mange og varierte praktiske gjøremål. Den fyller ut og hjelper alle med alt papirarbeid og alt annet som må til når man skal bli en del av det norske samfunnet, samt gir grunnleggende informasjon og veiledning.

Alle barn i skolepliktig alder begynner i grunnskolen.

Mye av kommunikasjonen i tidlig fase skjer ved hjelp av tolk eller språkassistent.

Samarbeidspartnere

Oppgaver som hører til under ordinære tjenester blir utført der. 

Kontaktinformasjon

Mari-Elin Skipnes
Flyktningekonsulent
E-post
Telefon 71 64 76 39
Mobil 911 01 199
Mali Hennøen
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 07
Angelina Nordgård
Leder voksenopplæring og flyktningetjeneste
E-post
Telefon 71 64 76 37
Mobil 974 10 157

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure