Om flyktningtjenesten

Det er styrt bosetting av flyktninger i Norge. Styringen er et samarbeid mellom stat og kommune. Staten overfører tilskudd pr bosatt flyktning, kalt integreringstilskudd. Fra 2019 har ikke Aure kommune fått forespørsel om bosetting grunnet lave ankomsttall av asylsøkere. 

Flyktningtjenestens funksjon

Flyktningtjenesten har kontorer ved Aure voksenopplæring. De planlegger mottakene og hjelper til med etableringen og de mange og varierte praktiske gjøremål. Den fyller ut og hjelper alle med alt papirarbeid og alt annet som må til når man skal bli en del av det norske samfunnet, samt gir grunnleggende informasjon og veiledning.

Alle barn i skolepliktig alder begynner i grunnskolen.

Mye av kommunikasjonen i tidlig fase skjer ved hjelp av tolk eller språkassistent.

Samarbeidspartnere

Oppgaver som hører til under ordinære tjenester blir utført der. 

Kontaktinformasjon

Mari-Elin Skipnes
Flyktningekonsulent
E-post
Telefon 911 01 199
Mari Thevik
Rektor/ Inspektør voksenopplæring
E-post
Telefon 912 49 037

Åpningstider

Mandag - fredag klokka 09.00-14.30

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure