Informasjon til ukrainske flyktninger som kommer til Norge på egen hånd

Foreløpig anbefales følgende for flyktninger som kommer til Aure på egen hånd:
 

1. Gi beskjed til Aure Kommune (Flyktningtjenesten tlf.: 912 49 037/ Servicekontoret tlf.: 716 474 00) om:

  •  hvor mange flykninger som har ankommet
  •  antall barn og alder på barna

2. Kollektiv beskyttelse

Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere. Dette er en ordning som åpner for å gi beskyttelse til mange i en massefluktsituasjon, som den vi står overfor i dag.

Du må søke om asyl for at UDI kan vurdere saken din om midlertidig kollektiv beskyttelse.

Du må registrere deg hos Kristiansund politistasjon Tlf.: 70 11 87 00.

3. Søke om midlertidig alternativ mottaksplass

UDI har en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Du kan søke hvis du:

  • er ukrainsk statsborger som kan få, eller har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, deres familier og personer som har beskyttelse (asyl) i Ukraina, og
  • allerede er registrert av utlendingsmyndighetene i Norge, og
  • har funnet et sted å bo, og
  • ikke har blitt bosatt ennå.

I denne sammenhengen betyr et sted å bo at du enten:

  • har fått et sted å bo av en privatperson, eller 
  • har fått et sted å bo av en organisasjon, eller 
  • har fått et sted å bo av en kommune innen denne ordningen.

Ta kontakt med Aure kommune for å søke om midlertidig alternativ mottaksplass (Flyktningtjenesten tlf.: 912 49 037/ Servicekontoret tlf.: 716 474 00).

4. Flyktninger som kommer til kommunen på egen hånd, og som ikke er screenet for tuberkulose bes henvises til Aure Legekontor.

Tuberkulosescreening innebærer følgende:

- Røntgen for de som er 15 år eller eldre, gjelder også gravide kvinner

- 6 måneder – 14 år: IGRA-test (=blodprøve)

- < 6 måneder: Helseundersøkelse

I tillegg skal flyktninger få tilbud om helseundersøkelse

Informasjon på ukrainsk

Інформація для українських біженців у Ауре

På PC: Du  kan oversette teksten på nettsiden til ukrainsk ved å velge Translate-funskjonen øverst på nettsiden her.

På mobil: inholdet på nettsiden kan oversettes til ukrainsk ved å skrive inn nettsideadressen i Translatefunksjonen på google.com. Se veiledning:

Kontaktinformasjon

Alice Ødegård
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 469 07 897

Ansvar for bosetting av flyktninger.