Introduksjonsprogram

Det er i all hovedsak flyktninger og deres familiegjenforente som er i målgruppen for introduksjonsprogrammet.

Introduksjonsprogram for flyktninger fra Ukraina 

Oppholdstillatelse som gir rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet
 

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede målgruppen på deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Gjennom introduksjonsprogrammet skal deltakerne lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. En skal også få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv, og utdanning dersom en trenger det. Det er et mål om at deltakeren skal komme i jobb eller utdanning når hen er ferdig.

Flyktningetjenesten samarbeider med Aure voksenopplæring om aktivitetene som inngår i introduksjonsprogrammet. Aure voksenopplæring er ansvarlig for norskundervisning i programmet.

Alle deltakerne har egen kontaktperson (programrådgiver), som er ansvarlig for både kartlegging, oppfølging og koordinering av delene i programmet.

Kontaktinformasjon

May Renate Settemsdal
Rektor/leder
E-post
Telefon 92 65 92 14
Unni Rolseth
Programrådgiver
E-post
Telefon 90 52 59 36

Åpningstider

Mandag - fredag klokka 09.00-14.30

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure