Introduksjonsprogram for flyktninger

Alle nyankomne voksne mellom 18 og 55 år har rett til deltakelse i et  heldags kvalifiseringsprogram som er hjemlet i Introduksjonsloven

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. I denne perioden får de en introduksjonsstønad som utløses av deltakelse i dette heldagsprogrammet.

Alle deltakerne har egen kontaktperson (programrådgiver), som er ansvarlig for både kartlegging, oppfølging og koordinering av delene i programmet.

En vesentlig del av Introduksjonsprogrammet er opplæring i Norsk med samfunnskunnskap. Opplæringen skjer i lokalene til  AVOKS (Aure voksenopplæringssenter).

Kontaktinformasjon

Mari Thevik
Rektor/ leder
E-post
Telefon 912 49 037
Unni Rolseth
Programrådgiver
E-post
Telefon 905 25 936

Åpningstider

Mandag - fredag klokka 09.00-14.30

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure