Introduksjonsprogram for flyktninger

Alle nyankomne voksne mellom 18 og 55 år har rett til deltakelse i et  heldags kvalifiseringsprogram som er hjemlet i Introduksjonsloven

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. I denne perioden får de en introduksjonsstønad som utløses av deltakelse i dette heldagsprogrammet.

Alle deltakerne har egen kontaktperson (programrådgiver), som er ansvarlig for både kartlegging, oppfølging og koordinering av delene i programmet.

En vesentlig del av Introduksjonsprogrammet er opplæring i Norsk med samfunnskunnskap. Opplæringen skjer i lokalene til  AVOKS (Aure voksenopplæringssenter).

Kontaktinformasjon

Anders Todal
Programrådgiver flyktningetjenesten (man, tirs, tors)
E-post
Telefon 71 64 76 34
Mobil 416 05 703
Mali Hennøen
Saksbehandler/ utvalgssekretær
E-post
Telefon 71 64 74 07

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure