Bosetting av flyktninger

Kommunen får anmodninger fra Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger.
Kommunestyret fatter dermed vedtak om bosetting av flyktninger med utgangspunkt i IMDis anmodning.

For 2023 har kommunestyret vårt vedtatt å bosette 50 flyktninger i Aure.

Det er IMDi som har ansvar for å tildele bostedskommune til flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunen får deretter beskjed om hvilke personer som skal bosettes i kommunen det aktuelle året.

Flyktningtjenesten får ansvaret for å sørge for at personene får et sted å bo, økonomisk støtte, deltar i introduksjonsprogram, veiledning og praktisk hjelp som bidrar til at de raskt finner seg til rette i kommunen.

Besøk imdi.no for mer informasjon om bosetting.

Kontaktinformasjon

Mari Thevik
Rådgiver
E-post
Telefon 91 24 90 37
Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon 93 43 24 62

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure