Søk barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars. 

Barnehageåret starter 15.august. Søk innen 1.mars, selv om det er behov for oppstart senere i barnehageåret. Dere skriver ønsket oppstartsdato i søknaden.

Du kan søke barnehageplass når som helst gjennom året. Vi tilbyr da plass om det er ledig kapasitet i barnehagen du søker. 

Slik søker du 

Du søker barnehageplass elektronisk i foreldreportalen til Visma Flyt Barnehage.

For å søke må du logge på med elektronisk ID via ID-porten (MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides).

Søk barnehageplass 

Hva skjer etter at du har søkt?

Samordnet opptak blir foretatt administrativt i samsvar med Vedtekter for kommunale barnehager (PDF, 541 kB).

Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om du har fått tildelt plass og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Søknader som kommer inn i løpet av året blir behandlet av styreren i den barnehagen søknaden gjelder.

Løpende opptak

Ved løpende opptak i barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved løpende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt.

Ved løpende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket.

Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Mer informasjon om klageretten finner du i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Her kan du sende inn klage på vedtak


Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Rådgiver Oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 00 879

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure