Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelse av barnehageplassen skal skje elektronisk.

Barn som skal begynne på skolen, trenger ikke å si opp plassen sin.

 

Slik sier du opp barnehageplassen

- Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig i foreldreportalen til Visma Flyt Barnehage. 
Link til foreldreportalen finner du her: Si opp barnehageplassen

- Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er en måned med virkning fra den  1. i påfølgende måned.

- Siste frist for levering av oppsigelse for barn som ikke skal gå ut barnehageåret er 1.april, med fratredelse 1.mai.

-Det blir ikke gitt betalingsfritak dersom barnehageoppholdet avsluttes i tidsrommet 01.05 til 14.08. Unntak fra denne regelen kan innvilges ved flytting, sykdom eller annen særlig viktig grunn.

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Rådgiver Oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 00 879

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure