Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelse av barnehageplassen skal skje elektronisk.

Barn som går i kommunale barnehager og som skal begynne på skolen, trenger ikke å si opp plassen sin.

Slik sier du opp barnehageplassen

- Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig.

- Oppsigelsestiden er i kommunale barnehager en måned fra den 1. i påfølgende måned.

- Foresatte som leverer oppsigelse etter 1.april må betale for plassen ut barnehageåret. Unntatt fra denne regelen er flytting, sykdom eller annen særlig viktig grunn.

 

Det vil komme elektronisk skjema for oppsigelse av barnehageplass. I påvente av at dette er klart, sendes oppsigelse på e-post til styrer ved barnehagen der barnet har plass.

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Rådgiver Oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 00 879

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure