Priser og betaling for barnehage

Det kreves foreldrebetaling for 11 måneder i året, med juli som betalingsfri måned.

Priser barnehage
Barnehage - hel eller delt plass Pris fra 1.1.2019 Pris fra 1.8.2019
5 dager per uke á 9 timer, pris per måned 2990 3040
4 dager per uke á 9 timer 2395 2435
3 dager per uke á 9 timer 1790 1820
2,5 (2/3 dager per uke) 1497 1522
Enkeltdager inkludert kostpenger 315 315
Kostpenger for 5 dagers plass 310 310
Kostpenger for 4 dagers plass 258 258
Kostpenger for 3 dagers plass 206 206
Kostpenger for 2,5 dagers plass 180 180
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Moderasjonsordningen: Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. Gratis kjernetid (20 timer pr. uke) i barnehage for alle fire- og femåringer i familier med inntekt under 533.500 kroner.

 

Forskrifter

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager