Priser og betaling for barnehage

Det kreves foreldrebetaling for 11 måneder i året, med juli som betalingsfri måned.

Priser barnehage
Barnehage - hel eller delt plass Pris
5 dager per uke á 9 timer, pris per måned 3230
4 dager per uke á 9 timer 2590
3 dager per uke á 9 timer 1940
2,5 (2/3 dager per uke) 1615
Enkeltdager inkludert kostpenger 320
Kostpenger for 5 dagers plass 325
Kostpenger for 4 dagers plass 260
Kostpenger for 3 dagers plass 195
Kostpenger for 2,5 dagers plass 165
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre. Moderasjonsordningen for familier med lav inntekt (Etter søknad): Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. Husholdninger med samlet årsinntekt på mindre enn 574.750 kroner, har rett på redusert pris. I tillegg kan det søkes om gratis kjernetid i barnehage (20 timer pr. uke) for to-, tre-, fire- og femåringer i familier med inntekt mindre enn 566.100 kroner.

 

Forskrifter

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager