Trollberget familiebarnehage

Trollberget er en relativt liten privat familebarnehage med 5 faste plasser. Dette er med på skape trygghet og nærhet i barnegruppa, både mellom barna og mellom barn/voksen.

Vi betegner oss selv som en gårdsbarnehage. I barnehagen har vi for tiden geiter, høner, kaniner, hund og katt. Barna er med på fjøsstell og utvikler dermed nærhet til dyrene. Og så blir det såklart mye kos:)

Selv om barnegruppa er liten, har vi masse plass, både ute og inne. Og vi har naturen med skog, mark og sjø rett utenfor døra. Dette gir oss mulighet til å være på både korte og lengre turer ute. Og vi liker å være ute og vi forsøker å tilrettelegge for at alle barn i alle aldre uansett forutsetning kan delta på tur.

 

Barnehagen ble etablert i 2011.

 

Lokalisering

Trollberget familiebarnehage ligger i Engvika på Tustna, ca 3 km fra fergekaia på Tømmervågen.

 

Organisering

Barnehagen har 5 faste plasser, men har plass til flere ved behov. Vi tar imot barn fra 0-6 år.

Barnehagen er et småbruk fra 1876 med hovedhus og låve. I låven bor det geiter, høner og kaniner. Inne i huset bor det hund og katt.

Vi har masse boltreplass både ute og inne. Barnehagen har egen bålplass i nærheten og egen naustplass nede ved sjøen.

 

Priser

Priser Trollberget barnehage
Størrelse plass Pris Pris for mat Søskenrabatt
100% 2300 kr 300 kr
80% 1840 kr 240 kr
60% 1400 kr 180 kr
50% 1150 kr 150 kr
40% 930 kr 120 kr
1. søsken: 30%
2. søsken: 50 %

 

Dagsrytme

07:30       Barnehagen åpner

08:00       Frokost

08:30       Frilek ute/inne

11:00       Samlingsstund

11:30       Lunsj

12:15       Soving ute. Utelek for de som ikke sover.

                   Vi drar evt på tur

14:30        Fruktmåltid

16:30        Barnehagen stenger

 

Barnehagen lager alle måltidene selv.

 

Kjernetid

klokka 09:30- 14:30  Innenfor kjernetiden står barnehagen fritt til å dra på tur og være borte fra barnehagen uten at det nødvendigvis er gitt beskjed.

 

Barnehagens visjon:  BARN LÆRER AV EGEN ERFARING!

* Utvikle respekt og glede for dyr

* Turer i naturen

* Frilek

* Kosthold

* Barns medvirkning

* Omsorg, lek, læring og danning

 

Hjemmeside

Se barnehagens hjemmeside


Kontaktinformasjon

Styrer: Lena Bentzen
Tlf.: 415 45512
e-post: lenabentzen@hotmail.com