Sommerbua - ungdommens jobbsentral i sommerferien

Er du mellom 16 og 20 år og uten sommerjobb i skoleferien? Da kan du søke jobb gjennom Sommerbua.

Sommerbua er Aure kommunes jobbformidler mellom ungdom og oppdragsgivere. De mest vanlige arbeidsoppdragene er hagearbeid, maling, vasking, forefallende gårdsarbeid, barnepass og lignende.

 

Til deg som søker jobb

 

Vilkår for å få jobb gjennom Sommerbua

  • Du må være mellom 16-20 år det året du søker
  • Du kan maks jobbe 60 timer gjennom Sommerbua
  • Du må være bosatt i Aure
  • Du kan ikke jobbe for foreldre, besteforeldre eller annen nær familie.
  • Når sommerbua fordeler oppdrag prøver vi å vise hensyn til hvor du bor, hvor gammel du og hvilken jobb du ønsker deg
  • Du kan ikke avtale arbeidsoppdrag før du søker, Sommerbua ordner oppdraget for deg

 

Når kan du melde deg på?

Du kan melde deg på fra nå og fram til 20. mai.

Vær oppmerksom på at du bare kan søke jobb i Sommerbua i løpet av denne perioden, og at perioden som er oppgitt. er mye kortere i år enn tidligere år. Søknader som kommer inn resten av året blir ikke vurdert.

Meld deg som arbeidstaker 

 

Lønn

Du får tarifflønn. Lønnsutbetaling skjer den 12. i hver måned mot at du har levert timelisten din  innen den 3. i lønningsmåneden.

Feriepenger utbetales året etter.

 

Til deg som har oppdrag å tilby

Vilkår for oppdragsgiver

  • Du må betale kroner 100,- per time for leid arbeidskraft.
  • Aure kommune dekker resten av lønnskostnadene og tar seg av alt det praktiske med arbeidsavtaler, lønnsutbetalinger, forsikringer, arbeidsgiveravgift og så videre.
  • Faktura blir sendt til oppdragsgiver når Sommerbua er ferdig for sesongen.

 

Påmelding

Det er klart for påmelding fra nå - og du kan melde inn oppdrag fram til 20. mai, så fremt ingen annen beskjed blir gitt.

Du kan bare melde inn oppdrag til Sommerbua i løpet av denne perioden. Oppdrag som blir meldt inn resten av året blir ikke vurdert.

Meld deg som oppdragsgiver

Kontaktinformasjon

Anne Margrete Vaag
Saksbehandler lønn
E-post
Telefon 913 05 894
Kari Hagen
Saksbehandler lønn
E-post
Telefon 913 05 887

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure