Priser feiing, vann og avløp

Her finner du oversikt over priser for feiing, vann og avløp.

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
Tjeneste Pris
Tilsyn og feiing, 1stk pipeløp 750
- Tillegg ved flere pipeløp enn 1stk, pr løp 300
Tilsyn og feiing i fritidsbolig, 1stk pipeløp 285
Tillegg for nytt oppmøte etter ordinært tilsyn/feiing, pr. oppmøte 370

 

Priser for tilleggstjenester skorsteiner
Tjeneste, per skorstein Pris
Kontroll av skorstein med tilstandsrapport basert på utvendig visuell vurdering, kamerainspeksjon innvending og røyktesting 1000
Fresing og feiing utenom ordinær rute, f.eks. i forbindelse med rehabilitering av skorstein. 1000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt vann Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3325
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4655
Bolig med bruksareal >250 m2 5720
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2000
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 13,25
Fritidseiendommer 2325
Tappested utvendig (ikke innlagt i bygning) 2040
Vannmåler, avlesning og kontroll 500
Tilknytningsgebyr Pris
Eiendom, per stk ved 1. gangs tilknytning 7000

 

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 3300
Bolig med bruksareal 126-250 m2 4840
Bolig med bruksareal >250 m2 6150
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 1825
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 15,15
Fritidseiendommer 2190
Tilknytningsgebyr: Eiendom, per stykk ved 1. gangs tilknytning 10000

 

Gebyr for saksbehandling, kontroll av og søknad om private avløpsanlegg
Årsgebyr, tillatelse til utslipp av sanitæravløpsvatn etter forurensnignsloven Pris
1-3 enheter, eller tilsvarende antall pe 1000
4-9 enheter, eller tilsvarende antall pe 1500
10 eller flere enheter, eller tilsvarende antall pe 3000