Priser barnehage, skole og voksenopplæring

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Priser barnehage
Priser barnehage
Barnehage - hel eller delt plass Pris fra 1.1.2019 Pris fra 1.8.2019
5 dager per uke á 9 timer, pris per måned 2990 3040
4 dager per uke á 9 timer 2395 2435
3 dager per uke á 9 timer 1790 1820
2,5 (2/3 dager per uke) 1497 1522
Enkeltdager inkludert kostpenger 315 315
Kostpenger for 5 dagers plass 310 310
Kostpenger for 4 dagers plass 258 258
Kostpenger for 3 dagers plass 206 206
Kostpenger for 2,5 dagers plass 180 180
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Moderasjonsordningen: Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. Gratis kjernetid (20 timer pr. uke) i barnehage for alle fire- og femåringer i familier med inntekt under 533.500 kroner.

Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.

Moderasjonsordningen: Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. Gratis kjernetid (20 timer per uke) i barnehage for alle fire- og femåringer i familier med inntekt under 450.000 kroner.

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2200
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1600
Dagsats 320
Timesats 120
Kostpenger for helplass, per måned 210
Kostpenger for halvplass, per måned 155
Kostpenger for dagsats 60
Sommer-SFO per uke (inkludert kost) 950

 

Voksenopplæring
Voksenopplæring
Voksenopplæring Pris
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (kveldskurs, pris per semester) 4500
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (dagkurs, pris per semester) 6750
Muntlig norskprøve 700
Skriftlig norskprøve (alle tre delprøver samlet) 800
Skriftlig norskprøve, en enkelt delprøve 500
Samfunnskunnskapsprøven 500
Statsborgerprøven 500