Priser barnehage, skole og voksenopplæring

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2017/1411 vedtatt av kommunestyret i sak 65/17 20. desember 2017.

Priser barnehage
Barnehage - hel eller delt plass Pris
5 dager per uke á 9 timer, pris per måned 2910
4 dager per uke á 9 timer 2335
3 dager per uke á 9 timer 1760
2,5 (2/3 dager per uke) 1462
Enkeltdager inkludert kostpenger 315
Kostpenger for 5 dagers plass 310
Kostpenger for 4 dagers plass 258
Kostpenger for 3 dagers plass 206
Kostpenger for 2,5 dagers plass 180

Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.

Moderasjonsordningen: Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. Gratis kjernetid (20 timer per uke) i barnehage for alle fire- og femåringer i familier med inntekt under 450.000 kroner.

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2100
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1550
Dagsats 310
Timesats 115
Kostpenger for helplass, per måned 200
Kostpenger for halvplass, per måned 150
Kostpenger for dagsats 55
Sommer-SFO per uke (inkludert kost) 900

 

Voksenopplæring
Voksenopplæring Pris
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (kveldskurs, pris per semester) 4400
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (dagkurs, pris per semester) 6600
Muntlig norskprøve 700
Skriftlig norskprøve (alle tre delprøver samlet) 800
Skriftlig norskprøve, en enkelt delprøve 500
Samfunnskunnskapsprøven 500
Statsborgerprøven 500