Priser barnehage, skole og voksenopplæring

Priser barnehage
Barnehage - hel eller delt plass Pris
5 dager per uke á 9 timer, pris per måned 3135
4 dager per uke á 9 timer 2512
3 dager per uke á 9 timer 1884
2,5 (2/3 dager per uke) 1568
Enkeltdager inkludert kostpenger 320
Kostpenger for 5 dagers plass 325
Kostpenger for 4 dagers plass 260
Kostpenger for 3 dagers plass 195
Kostpenger for 2,5 dagers plass 165
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre. Moderasjonsordningen for familier med lav inntekt (Etter søknad): Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. Husholdninger med samlet årsinntekt på mindre enn 574.750 kroner, har rett på redusert pris. I tillegg kan det søkes om gratis kjernetid i barnehage (20 timer pr. uke) for to-, tre-, fire- og femåringer i familier med inntekt mindre enn 566.100 kroner.

Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.

Moderasjonsordningen: Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. Gratis kjernetid (20 timer per uke) i barnehage for alle fire- og femåringer i familier med inntekt under 450.000 kroner.

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2300
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1650
Dagsats 330
Timesats 130
Kostpenger for helplass, per måned 220
Kostpenger for halvplass, per måned 160
Kostpenger for dagsats 62
Sommer-SFO per uke (inkludert kost) 980

 

Voksenopplæring
Voksenopplæring Pris
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (kveldskurs, pris per semester) 4600
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (dagkurs, pris per semester) 6900
Muntlig norskprøve 720
Skriftlig norskprøve (alle tre delprøver samlet) 820
Skriftlig norskprøve, en enkelt delprøve 510
Samfunnskunnskapsprøven 510
Statsborgerprøven 510