Priser barnehage, SFO og voksenopplæring

Her finner du priser for barnehage, SFO og voksenopplæring:

Priser barnehage
Barnehage - hel eller delt plass Pris
5 dager per uke á 9 timer, pris per måned 3230
4 dager per uke á 9 timer 2590
3 dager per uke á 9 timer 1940
2,5 (2/3 dager per uke) 1615
Enkeltdager inkludert kostpenger 320
Kostpenger for 5 dagers plass 325
Kostpenger for 4 dagers plass 260
Kostpenger for 3 dagers plass 195
Kostpenger for 2,5 dagers plass 165
Søskenmoderasjon barnehage: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Moderasjonsordningen for familier med lav inntekt (Etter søknad): Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en barnehageplass. Husholdninger med samlet årsinntekt på mindre enn 592.167 kroner, har rett på redusert pris. I tillegg kan det søkes om gratis kjernetid i barnehage (20 timer pr. uke) for to-, tre-, fire- og femåringer i familier med inntekt mindre enn 583.650 kroner.

 

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2500
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1750
Dagsats 360
Timesats 145
Kostpenger for helplass, per måned 230
Kostpenger for halvplass, per måned 170
Kostpenger for dagsats 65
Sommer-SFO per uke (inkludert kost) 1000
Søskenmoderasjon SFO: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Moderasjonsordningen for familier med lav inntekt (Etter søknad): Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en plass i SFO. Husholdninger med samlet årsinntekt på mindre enn 416.667 kroner, har rett på redusert pris
Voksenopplæring
Voksenopplæring Pris
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (kveldskurs, pris per semester) 4700
Norskopplæring for fremmedspråklige uten rett og plikt (dagkurs, pris per semester) 7000
Muntlig norskprøve 750
Skriftlig norskprøve (alle tre delprøver samlet) 840
Skriftlig norskprøve, en enkelt delprøve 520
Samfunnskunnskapsprøven 520
Statsborgerprøven 520