Festeavgift på graver

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 13/19  26. mars 2019.

Festeavgift på graver
Festeavgift på graver
Tjeneste Pris
Festeavgift pr. grav, gjelder for 10 år (ekstra grav belastes også med festeavgift) 1200