Festeavgift på graver

Festeavgift på graver

Festeavgift på graver
Tjeneste Pris
Festeavgift pr. grav, gjelder for 10 år (ekstra grav belastes også med festeavgift) 1200
Ekstra grav blir belastet med festeavgift