Festeavgift på graver

Festeavgift på graver
Festeavgift på graver
Tjeneste Pris
Festeavgift pr. grav, gjelder for 10 år (ekstra grav belastes også med festeavgift) 1200