Fellingsavgift - jakt

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2017/1411 vedtatt av kommunestyret i sak 65/17 20. desember 2017.

Fellingsavgifter - jakt
Type fellingsavgift Pris per dyr
Fellingsavgift elg, voksen 537
Fellingsavgift elg, kalv 270
Fellingsavgift hjort, voksen 411
Fellingsavgift hjort, kalv 205