Fellingsavgift - jakt

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Fellingsavgifter - jakt
Fellingsavgifter - jakt
Type fellingsavgift Pris per dyr
Fellingsavgift elg, voksen 537
Fellingsavgift elg, kalv 270
Fellingsavgift hjort, voksen 411
Fellingsavgift hjort, kalv 205